תקנון ותנאי התקשרות

תקנון

כללי

 • הסדנה לירידה במשקל, מיועדת לנשים וגברים כאחד ואינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 18.
 • על אחריות המשתמש לעבור בדיקה אישית ע"י רופא טרם התקשרותו עם בעלות הקבוצה והתחלת תהליך של ירידה במשקל.
 • הצטרפות לקבוצה הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כנגד התכנים ו/או בעלת הקבוצה, לרבות תביעה ו/או בקשה להחזר כספי מהסיבה כלשהי מרגע קבלת המדריך ו/או קבלת המתכונים.

תשלום ותנאי תשלום

 • הגבלת גיל – הסדנה והתכנים לרכישה אך ורק למי שהינו בן 18 שנים ומעלה.
 • עבור הצטרפות לקבוצה לירידה במשקל, השתתפות במפגשים, קבלת תפריט, והשתתפות בקבוצת וואטסאפ סגורה של הקבוצה ישולם ע"י המשתמש סך של את הסכום הנקוב במוצר אותו הוא רוכש.
 • התשלום יבוצע לפני תחילת הסדנה.
 • בעלת הקבוצה לירידה במשקל רשאיות לשנות את המחירים המפורסמים באינטרנט ו/או בדף העסקי של "שני אוסנברג תזונאית קלינית" – מעת לעת, ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלות המדריך בקשר לכך.
 • הסכום לא ישתנה לאחר התשלום.

החזרים וביטולים

 • לא ניתן לבטל את התקשרות בין בעלות הקבוצה לבין המשתמש, ולא יבוצע החזר כספי.

מדיניות אספקת מוצרים

 • ממועד הרכישה המוצר יסופק ותפתח הרשאה מיידית לתכנים המסופקים ללקוחות הסדנה באתר.

שעות פעילות

 • שעות פעילות בקבוצת הוואטסאפ לקבלת מענה ו/או לקבלת מידע עם בעלות הקבוצה, ו/או לכל עניין שהוא, בימים א'-ה' בין השעות  9:00-19:00, וביום ו' בין השעות  9:00-12:00 ובמוצאי שבת שעה מצאת השבת ועד השעה 20:00
  קניין רוחני
 • התפריטים, המתכונים, המידע, וכל מה שקשור בכך, הינם בבעלותם הבלעדית של בעלת הקבוצה, חל איסור על המשתמש ו/או מי מטעמו לעשות שימוש בכל הנ"ל, לכל מטרה שהיא ללא קבלת אישור מפורש מבעלת הקבוצה.
 • אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, בכל דרך שהיא, לרבות באינטרנט, את המידע המופיע בקבוצת הוואטסאפ של הקבוצה, לרבות תמונות, תפריטים, מתכונים, חוברת תחליפים, רשימת קניות, אימונים מצולמים. למען הסר ספק אין להעביר את המדריך, התפריטים, המתכונים, אימונים המצולמים, חוברת התחליפים לאנשים אחרים.

אחריות

 • כל שימוש במידע ו/או בתכנים המפורסמים בקבוצת הוואטסאפ של הקבוצה לירידה במשקל שפורסמו ע"י בעלת הקבוצה ו/או מטעמה, הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש.
 • בעלת הקבוצה אינן אחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, לרבות נזק ישיר או עקיף כתוצאה לקיחת חלק בקבוצה, שימוש במידע שפורסם בוואטסאפ של הקבוצה לירידה במשקל.

אחריות הלקוח

 • הלקוח אחראי לשפות את בעלות הקבוצה בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שייגרם להן עקב הפרת הוראות תקנון זה ע"י המשתמשה 

מדיניות פרטיות

 • הלקוח אחראי לשפות את בעלות הקבוצה בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שייגרם להן עקב הפרת הוראות תקנון זה ע"י המשתמשה

 • התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של בעלת הקבוצה ו/או לחברות שלובות או קשורות לה ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בתקנון זה.

 • בעלת הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל לקוח וזאת ללא צורך לספק הסבר מקובל עליו.

 • בעלת הקבוצה תעשה כל שביכולתה להגן על פרטי הלקוחות הרשומים באתר, במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע. מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהא כל תביעה, טענה או דרישה כלפי בעלת הקבוצה ו/או מי מטעמה.

 • בעלת הקבוצה והאתר רשאים להשתמש ולאסוף למאגר המידע של המפעילה, את הפרטים שנמסרו על ידי הלקוח לצורך שיפור השירותים המוענקים על ידה, ליצירת הקשר עם הלקוח, לצורך עדכונו בדבר מבצעים ו/או בנוגע לשירותים ומוצרים המוצעים על ידי האתר ו/או צדדים שלישיים.

 • בעלת הקבוצה והאתר רשאים להשתמש ולאסוף למאגר המידע של בעלת הקבוצה, את הפרטים שנמסרו על ידי הלקוח לצורך שיפור השירותים המוענקים על ידה, ליצירת הקשר עם הלקוח, לצורך עדכונו בדבר מבצעים ו/או בנוגע לשירותים ומוצרים המוצעים על ידי האתר ו/או צדדים שלישיים. המפעילה מתחייבת שפרטי ההצעה ופרטי המשתמש באתר ישמשו לשימוש פנימי בלבד ולא יועברו לגורמים שלישיים חיצוניים שאינם מהקבוצה.

 • הנתונים שיימסרו על ידי המשתמש במסגרת הרישום לאתר ו/או השימוש בתכני האתר ו/או רכישה באתר, נמסרים מרצונו ובהסכמתו ומבלי שחלה עליו חובה חוקית למסרם.

 • ידוע למשתמש שבהצטרפותו לאתר ו/או לשירותיו ו/או השימוש בתכני האתר ו/או רכישה באתר הינו נותן הסכמתו בעניין.

 • המשתמש רשאי בכל עת, לבקש מהחברה להסיר את שמו מרשימת הדיוור הישיר של הקבוצה ע”י משלוח מייל עם המילה “הסרה” בנושא לכתובת shany.osenberg.office@Gmail.com